Δάπεδα και δάπεδα. Κύρια διαγράμματα κόμβων

Τα διαγράμματα δείχνουν τη σχετική θέση των δομικών στοιχείων στους πιο κοινούς τύπους συστημάτων θερμομόνωσης και ηχομόνωσης δαπέδων. Στο στάδιο του λεπτομερούς σχεδιασμού, πραγματοποιείται η δέσμευση των τυπικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο δομικό αντικείμενο λαμβάνοντας υπόψη τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του, όπως: χωροταξική λύση του κτιρίου, υλικά δομών στήριξης, μορφή ανοίγματος παραθύρων και θυρών, παρουσία διαφόρων πρόσθετων κατασκευών κλπ.

Σύστημα δαπέδου στο πάτωμα των πλακών οπλισμένου σκυροδέματος (χρησιμοποιώντας το κούτσουρο).
Σοφίτα. Επικάλυψη του 1ου ορόφου.

1. Βάση για δάπεδα
2. Lags
3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
4. Φράγμα ατμών *
5. Ενισχυμένη πλάκα
6. Λωρίδα ηχομόνωσης
* - η θέση του φράγματος ατμού καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της θερμικής μηχανικής και τον υπολογισμό της διαπερατότητας ατμών

Σύστημα δαπέδου στο πάτωμα των πλακών οπλισμένου σκυροδέματος (χρησιμοποιώντας το κούτσουρο).
Ενδιάμεση επικάλυψη.

1. Βάση για δάπεδα
2. Lags
3. Ηχομόνωση
4. Ενισχυμένη πλάκα
5. Λωρίδα ηχομόνωσης

Σύστημα δαπέδου με πλάκα δαπέδου από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (χωρίς καθυστέρηση).
Σοφίτα. Επικάλυψη σε κρύες περιοχές.

1. Βάση για δάπεδα
2. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
3. Φράγμα ατμών *
4. Ενισχυμένη πλάκα
* - η θέση του φράγματος ατμού καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της θερμικής μηχανικής και τον υπολογισμό της διαπερατότητας ατμών

Σύστημα δαπέδων για δάπεδα οπλισμένου σκυροδέματος (χωρίς καθυστέρηση)

1. Βάση για δάπεδα
2. Ηχομόνωση
3. Ενισχυμένη πλάκα

Σύστημα δαπέδων για ξύλινα δοκάρια.
Σοφίτα. Επικάλυψη σε κρύες περιοχές.

1. Βάση για δάπεδα
2. Beam
3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
4. Φράγμα ατμών *
5. Όριο Podshivnoy
6. Λωρίδα ηχομόνωσης
* - η θέση του φράγματος ατμού καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της θερμικής μηχανικής και τον υπολογισμό της διαπερατότητας ατμών

Σύστημα δαπέδων για ξύλινα δοκάρια.
Ενδιάμεση επικάλυψη.

1. Βάση για δάπεδα
2. Beam
3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
4. Το στήριγμα οροφής
5. Λωρίδα ηχομόνωσης

Σύστημα δαπέδων για δάπεδα από δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος (με χρήση υστέρησης).
Σοφίτα. Επικάλυψη σε κρύες περιοχές.

1. Βάση για δάπεδα
2. Lags
3. Δέσμη
4. Θέρμανση και ηχομόνωση
5. Φράγμα ατμών *
6. Δάπεδα
7. Το στήριγμα οροφής
8. Λωρίδα ηχομόνωσης
* - η θέση του φράγματος ατμού καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της θερμικής μηχανικής και τον υπολογισμό της διαπερατότητας ατμών

Σύστημα δαπέδων για δάπεδα από δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος (με χρήση υστέρησης).
Ενδιάμεση επικάλυψη.

1. Βάση για δάπεδα
2. Lags
3. Δέσμη
4. Θέρμανση και ηχομόνωση
5. Δάπεδα
6. Το στήριγμα οροφής
7. Λωρίδα ηχομόνωσης

Σύστημα δαπέδων για δάπεδα από δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς καθυστέρηση).
Σοφίτα. Επικάλυψη σε κρύες περιοχές.

1. Βάση για δάπεδα
2. Beam
3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
4. Φράγμα ατμών *
5. Δάπεδα
6. Το στήριγμα οροφής
7. Λωρίδα ηχομόνωσης
* - η θέση του φράγματος ατμού καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της θερμικής μηχανικής και τον υπολογισμό της διαπερατότητας ατμών

Σύστημα δαπέδων για δάπεδα από δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς καθυστέρηση).
Ενδιάμεση επικάλυψη.

1. Βάση για δάπεδα
2. Beam
3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
4. Δάπεδα
5. Όριο Podshivnoy
6. Λωρίδα ηχομόνωσης

Σύστημα δαπέδων για την επικάλυψη μεταλλικών δοκών (χρησιμοποιώντας το λογότυπο).
Σοφίτα. Επικάλυψη σε κρύες περιοχές.

1. Βάση κάτω από το δάπεδο
2. Lags
3. Δέσμη
4. Θέρμανση και ηχομόνωση
5. Φράγμα ατμών *
6. Δάπεδα
7. Το στήριγμα οροφής
8. Λωρίδα ηχομόνωσης
* - η θέση του φράγματος ατμού καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της θερμικής μηχανικής και τον υπολογισμό της διαπερατότητας ατμών

Σύστημα δαπέδων για την επικάλυψη μεταλλικών δοκών (χρησιμοποιώντας το λογότυπο).
Ενδιάμεση επικάλυψη.

1. Βάση για δάπεδα
2. Lags
3. Δέσμη
4. Θέρμανση και ηχομόνωση
5. Δάπεδα
6. Το στήριγμα οροφής
7. Λωρίδα ηχομόνωσης

Το σύστημα δαπέδου των μεταλλικών δοκών επικαλύπτεται (χωρίς καθυστέρηση).
Σοφίτα. Επικάλυψη σε κρύες περιοχές.

1. Βάση για δάπεδα
2. Beam
3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
4. Φράγμα ατμών *
5. Δάπεδα
6. Το στήριγμα οροφής
7. Λωρίδα ηχομόνωσης
* - η θέση του φράγματος ατμού καθορίζεται σύμφωνα με τον υπολογισμό της θερμικής μηχανικής και τον υπολογισμό της διαπερατότητας ατμών

Το σύστημα δαπέδου των μεταλλικών δοκών επικαλύπτεται (χωρίς καθυστέρηση).
Ενδιάμεση επικάλυψη.

1. Βάση για δάπεδα
2. Beam
3. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
4. Δάπεδα
5. Όριο Podshivnoy
6. Λωρίδα ηχομόνωσης

Σύστημα δαπέδου στην προετοιμασμένη βάση του εδάφους.
Σκληρό στρώμα βάσης.

1. Βάση για δάπεδα
2. Θερμομόνωση
3. Σκυρόδεμα κρεβάτι
4. Θρυμματισμένη πέτρα
5. Γείωση

Σύστημα δαπέδου στην προετοιμασμένη βάση του εδάφους.
Μη-άκαμπτο υποκείμενο στρώμα.

1. Βάση για δάπεδα
2. Θερμομόνωση
3. άμμο
4. Θρυμματισμένη πέτρα
5. Γείωση

Σύστημα δαπέδου με πλάκα δαπέδου από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (χωρίς καθυστέρηση).
Σύζευξη του τοίχου και της οροφής.

1. Βάση για δάπεδα
2. Θερμομόνωση και ηχομόνωση
3. Φράγμα ατμών
4. Ενισχυμένη πλάκα
5. Λωρίδα ηχομόνωσης
6. Πέλμα
7. Τοίχος

Σύστημα δαπέδου με πλάκα δαπέδου από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (χωρίς καθυστέρηση).
Επικάλυψη σε κρύες περιοχές.

1. Βάση για δάπεδα
2. Ενισχυμένη πλάκα
3. Συγκόλληση με κουμπώματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης
4. Θέρμανση και ηχομόνωση

Η συσκευή του τσιμεντένιου δαπέδου στο έδαφος

Στη διαδικασία κατασκευής και διαρρύθμισης υπογείων, γκαράζ, διαφόρων κτιρίων, και μερικές φορές ακόμη κατοικιών (φυσικά, σε περιοχές με ζεστό ήπιο κλίμα), οι κατασκευαστές συχνά προτιμούν την τεχνολογία που προϋποθέτει την κατασκευή συγκεκριμένου δαπέδου πάνω από το έδαφος.

Η συσκευή του τσιμεντένιου δαπέδου στο έδαφος

Αφού ελέγξετε τις παρακάτω πληροφορίες, θα λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανεξάρτητη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης, αρνούμενη να εμπλέξει τους τεχνίτες τρίτων σε αυτή την εργασία και εξοικονομώντας σημαντικά για την κατασκευή του πάτωμα.

Απαιτήσεις εδάφους

Προτού δώσετε προτίμηση στην τεχνολογία της εξεταζόμενης συσκευής, ανατρέξτε στις βασικές απαιτήσεις για το έδαφος που δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Απαιτήσεις στο έδαφος για τη συσκευή ενός αξιόπιστου δαπέδου από σκυρόδεμα

Επιπλέον απαιτήσεις γίνονται απευθείας στο ίδιο το κτίριο. Είναι σημαντικό ότι το σπίτι χρησιμοποιήθηκε για μόνιμη κατοικία ή τουλάχιστον θερμάνθηκε κατά τη διάρκεια του κρύου καιρού. Διαφορετικά, η γη θα παγώσει προκαλώντας την παραμόρφωση της δομής του σκυροδέματος.

Σχέδιο ισογείου

Τεχνολογία δαπέδων από σκυρόδεμα

Κάνουμε το πάτωμα μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης τοίχων και της τοποθέτησης οροφής / οροφής. Η άμεση εργασία στο σχεδιασμό της εξεταζόμενης δομής στο έδαφος αποτελείται από πολλά τεχνολογικά στάδια, η ακολουθία των οποίων υλοποιείται παρακάτω.

Το πάχος των στρωμάτων σκυροδέματος

Σχέδιο του πάτωμα σκυροδέματος, που γίνονται απευθείας στο έδαφος

Το πρώτο στάδιο. Σημειώστε το επίπεδο του δαπέδου

Πρώτα πρέπει να ορίσουμε το μηδενικό επίπεδο του μελλοντικού φύλου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε τα εξής:

 • πίσω κάτω από το κάτω μέρος της πόρτας μέχρι 100 εκατοστά και βάλτε ένα σημάδι στον παρακείμενο τοίχο?
 • μεταφέρουμε τα παρόμοια σημάδια σε όλους τους τοίχους του δωματίου και συνδέουμε τις κουκίδες με μια συμπαγή ομαλή γραμμή.
 • μετράμε από τη γραμμή 1 m προς τα κάτω και σχεδιάζουμε μια νέα συμπαγή γραμμή. Θα είναι το μηδενικό επίπεδο. Μετακινώντας αυτή τη γραμμή στην επιθυμητή απόσταση, μπορούμε να ρυθμίσουμε το επιθυμητό πάχος του δαπέδου του σκυροδέματος. Για περισσότερη ευκολία, οδηγούμε τα νύχια στις γωνίες του δωματίου, εστιάζοντας στην εφαρμοσμένη γραμμή και τεντώνοντας ένα ισχυρό σχοινί μεταξύ τους.

Σημείωση μηδενικού επιπέδου

Το δεύτερο στάδιο. Καθαρίζουμε και σταθεροποιούμε το έδαφος

Προχωρούμε στο στάδιο της προετοιμασίας του εδάφους. Πρώτα πρέπει να απαλλαγούμε από τα συντρίμμια κατασκευής, αν υπάρχουν. Στη συνέχεια, αφαιρούμε την κορυφαία σφαίρα του εδάφους. Παραδοσιακά, η πολυστρωματική κατασκευή ενός δαπέδου από σκυρόδεμα έχει πάχος περίπου 30-35 cm, σκάβουμε μέχρι η απόσταση μεταξύ της προηγουμένως τοποθετημένης μηδενικής γραμμής και του πυθμένα της εκσκαφής να φτάσει στην καθορισμένη τιμή.

Μετά από αυτό πρέπει να βυθίσουμε και να ισιώσουμε την επιφάνεια. Το καλύτερο εργαλείο για την εκτέλεση αυτής της εργασίας είναι μια ειδική δονητική πλάκα για τη συμπύκνωση του εδάφους. Ελλείψει αυτών, παίρνουμε ένα απλό ημερολόγιο, καρφιώνουμε κάτω τις ισχυρές λαβές πάνω από αυτό, καρφιώνουμε κάτω από το διοικητικό συμβούλιο από κάτω και χρησιμοποιούμε τη συσκευή που λαμβάνουμε για να συμπτύξουμε το έδαφος. Δουλεύουμε μέχρι να φτάσουμε σε μια αρκετά πυκνή και ομοιόμορφη βάση. Δεν απαιτούνται ειδικοί έλεγχοι: αρκεί να περπατάτε στο έδαφος και, εάν δεν υπάρχουν τρύπες στα πόδια, προχωράμε στο επόμενο στάδιο εργασίας.

Εργαλείο παραβίασης

Το χειροκίνητο σκάψιμο δεν είναι ποτέ απόλυτα ακριβές. Εάν το βάθος του λάκκου αποδειχθεί μεγαλύτερο από το απαιτούμενο πάχος της μελλοντικής κατασκευής σκυροδέματος, θα κοιμηθούμε τη διαφορά με ένα στρώμα άμμου και θα το σφραγίσουμε προσεκτικά.

Στη φωτογράφηση του κορμού

Καλή συμβουλή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη λύση για το παραπάνω πρόβλημα, πρώτα να στρώσετε ένα πήλινο στρώμα, να το χυθείτε με νερό, να το γεμίσετε, να τον γεμίσετε με άμμο και να τον συμπυκνώσετε επιπλέον. Ένα τέτοιο σύστημα θα παρέχει πρόσθετη στεγάνωση της μελλοντικής δομής του σκυροδέματος, που δεν επιτρέπει τη διείσδυση των υπόγειων υδάτων στη δομή του.

Το τρίτο στάδιο. Συμπλήρωση

Σβήνουμε 5-10 εκατοστά στρώμα από χαλίκι. Γεμίζουμε τη γέμιση με νερό και γεμίζουμε καλά. Για περισσότερη ευκολία, μπορούμε να προκαταλάβουμε στο έδαφος αρκετές σειρές αποκόμματος οπλισμού ή άλλο παρόμοιο υλικό με το επιθυμητό μήκος - έτσι θα είναι ευκολότερο για εμάς να εξασφαλίσουμε το απαιτούμενο ύψος συμπλήρωσης. Είναι σημαντικό το περίγραμμα να έχει οριστεί αυστηρά στο επίπεδο. Αφού τακτοποιήσετε κάθε προγραμματισμένο στρώμα, μπορείτε να αφαιρέσετε τους γόμφους.

Στο μαξιλάρι με φωτογραφία χαλίκι και ενίσχυση

Στην κορυφή του χαλικιού χύνεται περίπου 10 εκατοστά στρώμα άμμου. Οι μανταλάκια από το προηγούμενο στάδιο θα μας βοηθήσουν να ελέγξουμε το πάχος της πλατφόρμας. Για να εκτελέσετε αυτό το γεγονός δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε κοσκινισμένο υλικό - ακόμη και η άμμος με μικρές ακαθαρσίες θα κάνει. Η άμμος είναι επίσης καλά συμπιεσμένη.

Πάνω από την άμμο κοιμηθούμε το στρώμα χαλικιού. Το υλικό του κλάσματος των 4-5 cm είναι ιδανικό και σφραγίζουμε τη θρυμματισμένη πέτρα. Ρίξτε ένα λεπτό στρώμα άμμου επάνω του, ισιώστε το προσεκτικά και συμπαγή. Μετά την ανίχνευση χαλικιού με αιχμηρές ακμές, αφαιρέστε το ή μετακινήστε το έτσι ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρές γωνίες σε όλο το επίπεδο.

Είναι σημαντικό! Κάθε στρώση της πλάκας πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη στο επίπεδο. Παρόμοιες απαιτήσεις επιβάλλονται στα περαιτέρω στρώματα του "κέικ".

Τέταρτο στάδιο. Εγκαθιστούμε υλικά υγρασίας και θερμομόνωσης

Για την προστασία του σκυροδέματος από τις επιβλαβείς επιδράσεις της υγρασίας, χρησιμοποιούμε ειδική μεμβράνη στεγανοποίησης ή συνηθισμένη μεμβράνη πολυαιθυλενίου. Το βέλτιστο υλικό είναι πάχους 200 μικρών. Η εργασία γίνεται με μια εξαιρετικά απλή ακολουθία: τοποθετούμε το φιλμ πάνω στη βάση, αφαιρώντας τις άκρες του μερικά εκατοστά υψηλότερα από το επίπεδο μηδέν που υποδεικνύεται στα προηγούμενα στάδια, τοποθετούμε τα μονωτικά φύλλα απευθείας με αλληλεπικάλυψη 10-15 cm και στερεώνουμε τις αρθρώσεις χρησιμοποιώντας ταινία scotch.

Ο σχεδιασμός μπορεί να είναι μονωμένος χρησιμοποιώντας μια ποικιλία υλικών, εδώ είναι απλά ένας σύντομος κατάλογος:

 • εκτεταμένη πηλό?
 • Πλάκες από ορυκτοβάμβακα.
 • πλαστικό αφρού ·
 • τυλιγμένο ισόλον, κλπ.

Τοποθετούμε το επιλεγμένο υλικό, ακολουθώντας τις διατάξεις της σχετικής τεχνολογίας, και συνεχίζουμε την περαιτέρω εργασία.

Πέμπτο στάδιο. Τοποθετήστε το ενισχυτικό στρώμα

Η δομή σκυροδέματος πολλαπλών στρωμάτων υπόκειται σε υποχρεωτική ενίσχυση. Στερεώστε το δάπεδο με PVC ή μεταλλικό πλέγμα για να διαλέξετε. Επίσης, τα μεταλλικά σύρματα και οι ράβδοι οπλισμού είναι κατάλληλα για αυτό το έργο. Πρέπει πρώτα να συνδεθούν σε ένα πλέγμα (το μέγεθος των κυψελών επιλέγεται σύμφωνα με τα αναμενόμενα φορτία: για τα υψηλά που παίρνουμε 10x10 cm, για τα μεσαία - 15x15 cm, για τα χαμηλά 20x20 cm αρκεί), χρησιμοποιώντας ένα εύκαμπτο χαλύβδινο σύρμα για τη στερέωση των αρθρώσεων.

Ο ενισχυτικός κλωβός τοποθετείται σε προεγκατεστημένα στηρίγματα, ύψους περίπου 20-30 mm.

Στο ίδιο στάδιο βρίσκονται οι επικοινωνίες.

Σημαντική σημείωση! Στην περίπτωση σκλήρυνσης με τη χρήση πλαστικού πλέγματος, το υλικό τεντώνεται επάνω στους πείρους που προηγουμένως έχουν σφυρηλατηθεί στη βάση.

Το έκτο στάδιο. Τοποθετημένοι οδηγοί και ξυλότυποι

Παράδειγμα εγκατάστασης φάρων

Η σωστή έκχυση μίγματος σκυροδέματος σε μηδενικό επίπεδο είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση οδηγών. Κάνετε τα εξής:

 • επισημαίνουμε την επιφάνεια σε αρκετές ίσες περιοχές με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 200 cm και τις χωρίζουμε με τη βοήθεια οδηγών. Για την κατασκευή αυτών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δοκούς, σανίδες, μεταλλικά προφίλ ή ακόμα και σωλήνες. Το κυριότερο είναι ότι οι οδηγοί πρέπει να τοποθετούνται αυστηρά στο ίδιο επίπεδο, που αντιστοιχεί στην προηγούμενη σήμανση.
 • στερεώνουμε τους οδηγούς στο πάτωμα χρησιμοποιώντας κονίαμα ασβέστης ή άλλη κατάλληλη μέθοδο.

Σκάλες σχήματος εγκατάστασης

Είναι σημαντικό! Πριν προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο εργασίας, φροντίστε να ελέγξετε τη σωστή εγκατάσταση των οδηγών και του ξυλότυπου χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο. Εάν υπάρχουν σταγόνες, απλά δεν μπορείτε να φτιάξετε ένα επίπεδο πάτωμα. Για την εξάλειψη των παρατυπιών αρκετά ώστε να προεξέχουν προεξέχοντες θέσεις. Είναι δυνατό να σηκώσετε τους οδηγούς στα σωστά σημεία τοποθετώντας μπάρες κατάλληλου μεγέθους ή το ίδιο κόντρα πλακέ κάτω από αυτά.

Πριν ρίχνουμε σίγουρα επεξεργαζόμαστε ξύλινα στοιχεία με ειδικό λάδι. Χάρη σε αυτό, στο μέλλον θα μπορέσουμε χωρίς δυσκολία να πάρουμε τα συμβούλια από τη λύση.

Έβδομο στάδιο. Συμπληρώστε το σκυρόδεμα και δημιουργήστε το δάπεδο

Ο αναμικτήρας σκυροδέματος θα επιταχύνει τη διαδικασία παρασκευής διαλύματος

Γεμίστε τις "κάρτες" που δημιουργήσατε προηγουμένως με σκυρόδεμα. Εάν είναι δυνατόν, προσπαθούμε να γεμίσουμε ολόκληρη τη μάζα σε μία φορά - έτσι έχουμε την πιο ισχυρή μονολιθική δομή. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα ή επιθυμία να παραγγείλετε έτοιμο σκυρόδεμα, το κάνουμε μόνοι μας.

Χύσιμο σκυροδέματος σε φάρους (επιλογή χωρίς χάρτες)

Γι 'αυτό χρειαζόμαστε ένα μπετονιέρα ή ένα μεγάλο κατάλληλο δοχείο για το χέρι ζύμωσης, το τσιμέντο (χρησιμοποιώντας το υλικό των βαθμών Μ400-500), ένα φτυάρι, θρυμματισμένη πέτρα, άμμο. Εργαζόμαστε σύμφωνα με την ακόλουθη συνταγή: 1 μερίδιο τσιμέντου, 2 μερίδες άμμου, 4 μερίδες θρυμματισμένης πέτρας και περίπου 0,5 μερίδες νερού (μπορεί να αλλάξει, να προσανατολιστεί στη διαδικασία). Αναμείξτε προσεκτικά τα συστατικά σε μια κατάσταση ομοιογενούς μείγματος και προχωρήστε σε περαιτέρω εργασία.

Ένας κανόνας ισοπέδωσης

Είναι πιο βολικό να συμπληρώσετε από τη γωνία που βρίσκεται απέναντι από την μπροστινή πόρτα - σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαστεί να περπατήσετε στο σκυρόδεμα. Συμπληρώστε για 1, μέχρι 2 εισόδους μερικές κάρτες, ρυθμίστε τη λύση και τεντώστε το μείγμα. Με την παρουσία ειδικού δονητή, χρησιμοποιήστε το για να σφραγίσετε το μείγμα.

Κάλυψη γύρω από τους αγωγούς

Αφού συμπληρώσαμε αρκετές "κάρτες", προχωράμε στην ισοπέδωση της βάσης. Αυτό θα μας βοηθήσει δύο μέτρα (μπορεί να είναι περισσότερο) κανόνας. Τοποθετήστε το εργαλείο στους οδηγούς που έχουν προηγουμένως τοποθετηθεί και τραβήξτε το προς το μέρος σας. Έτσι ξεφορτώνουμε το υπερβολικό σκυρόδεμα.

Βγάζουμε οδηγούς και ξυλότυπους από τους επεξεργασμένους "χάρτες" (οι ειδικοί συνήθως το κάνουν αυτό μια μέρα μετά το χύσιμο, μερικοί - νωρίτερα, καθοδηγούνται από την κατάσταση). Σε μια παρόμοια ακολουθία, χύνουμε σκυρόδεμα σε ολόκληρη την περιοχή. Στη συνέχεια, καλύπτουμε τη βάση με πλαστικό περιτύλιγμα και αφήνουμε για ένα μήνα να κερδίσουμε δύναμη. Κατά τη διαδικασία ξήρανσης, η δομή του σκυροδέματος πρέπει να διαβρέχεται τακτικά με νερό, ώστε να μην σπάει.

Σκυρόδεμα στο έδαφος έτοιμο

Εν κατακλείδι, πρέπει να γεμίσουμε την επίστρωση. Γι 'αυτό χρησιμοποιούμε ένα ειδικό αυτοεπιπεδούμενο μίγμα - την πιο βολική επιλογή, η ρύθμιση της οποίας δεν απαιτεί ιδιαίτερη γνώση και προσπάθεια.

Η ένωση ισοπεδώσεως θα εξαλείψει τις δευτερεύουσες ατέλειες επιφανείας και θα παρέχει μια τέλεια ομαλή βάση. Αρχικά, αρχίζουμε να δουλεύουμε από τη γωνία που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του δωματίου.

Ογκώδες πατώματος universal OSNOVIT MASTLINE T-48

Προετοιμάζουμε τη λύση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το ρίχνουμε στο πάτωμα και το διανείμεμε ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα μακρύ κανόνα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Ο χρόνος για την ξήρανση του μείγματος καθορίζεται στις οδηγίες, συνήθως είναι 2-3 ημέρες.

Το δάπεδο από σκυρόδεμα στο έδαφος είναι έτοιμο. Μπορούμε μόνο να βάλουμε το επιλεγμένο πάτωμα. Χάρη σε μια σωστά εξοπλισμένη, ομοιόμορφη βάση, το τελείωμα θα φανεί όμορφο και θα διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τώρα γνωρίζετε όλα σχετικά με τη συσκευή ενός συγκεκριμένου δαπέδου σε ένα έδαφος και μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανεξάρτητα τις απαραίτητες ενέργειες. Απλά πρέπει να ακολουθήσετε το εγχειρίδιο και όλα θα λειτουργήσουν.

Βίντεο - Εγκατάσταση σκυροδέματος στο έδαφος

Εκτελεστικός διευθυντής Nikolai Strelkovsky

Δημοσιεύθηκε στις 26/2/20/2015

Όπως αυτό το άρθρο;
Αποθηκεύστε για να μην χάσετε!

Η συσκευή των δαπέδων: κόμβοι και σχέδια

Όροφος πάνω από το έδαφος

"Θερμό δάπεδο" σε δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα

"Θερμό δάπεδο" σε δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα

Όροφος πάνω από υγρό έδαφος

Όροφος πάνω από υγρό έδαφος

Το δάπεδο στο έδαφος για βρεγμένα δωμάτια

Το δάπεδο στο έδαφος για βρεγμένα δωμάτια

Δάπεδο στο έδαφος κάτω από βαριά φορτία

Δάπεδο στο έδαφος κάτω από βαριά φορτία

Θερμαινόμενο δάπεδο στο έδαφος

Θερμαινόμενο δάπεδο στο έδαφος

Δάπεδα στο έδαφος. Χαρακτηριστικά και οφέλη

Οι χρήστες του FORUMHOUSE λένε πώς να δημιουργήσουν δάπεδα σε ένα δάπεδο με βρωμιά

Κορδέλα ίδρυμα - ένας από τους πιο κοινούς τύπους θεμέλια για το σπίτι, αλλά δεν είναι χωρίς κάποια μειονεκτήματα. Αν ξεχάσετε να κάνετε στην κορδέλα των αεραγωγών (ή υπολογίστε εσφαλμένα την διατομή τους), τότε με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Λόγω ανεπαρκούς αερισμού του υπόγειου κτιρίου, τα ξύλινα κορμούς καλύπτονται με μύκητες, μούχλα και σήψη. Η υπερβολική υγρασία στη βάση οδηγεί επίσης στην καταστροφή των τσιμεντένιων δαπέδων του πρώτου ορόφου.

Για να αποφευχθεί αυτό, είναι δυνατή η αντικατάσταση των παραδοσιακών αεραγωγών με κλειστό, αεριζόμενο υπόγειο. Αυτό περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο. "Χρειάζεστε κλιματισμό στο υπόγειο". Αλλά υπάρχει και μια άλλη επιλογή - να εγκαταλείψουμε το υπόγειο και να οικοδομήσουμε ένα πάτωμα στο έδαφος με βάση ένα θεμέλιο λωρίδων, όπως συμβουλεύτηκαν οι ειδικοί της FORUMHOUSE.

Δάπεδα στο έδαφος: τι είναι αυτό

Αυτός ο σχεδιασμός είναι μια μονολιθική βάση από σκυρόδεμα (τσιμεντοκονίαμα). Εδώ είναι το πάτωμα της συσκευής στο έδαφος: η επίστρωση χύνεται μέσα στην περίμετρο της θεμελίωσης της ταινίας σε ένα καλά συμπιεσμένο χώμα, το οποίο είναι γεμάτο με τους κόλπους της θεμελίωσης και ένα στρώμα μόνωσης. Μαζί με τη βάση από σκυρόδεμα μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα θέρμανσης δαπέδου. Αυτός ο σχεδιασμός συσσωρεύει θερμότητα, επομένως είναι κατάλληλος ως στοιχείο ενεργειακά αποδοτικού σπιτιού.

Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές για δάπεδα στο έδαφος:

 1. Στην προετοιμασμένη βάση (καλά συμπιεσμένο έδαφος) χύνεται μια πλάκα δαπέδου, που συνδέεται άκαμπτα με το υπόβαθρο της ταινίας.
 2. Μία πλάκα που δεν συνδέεται με το θεμέλιο λωρίδας, το λεγόμενο "πλωτό" στρώμα, χύνεται πάνω στην προετοιμασμένη βάση.

Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιλογών αυτών.

Mihail1974:

- Εάν θέλετε να συμπληρώσετε έναν "πλωτήρα" ζεύκτη, τότε ο σχεδιασμός μιας ταινίας και ενός δαπέδου "είναι αποσυνδεδεμένος". Αν συμβεί συρρίκνωση, η κατασκευή του δαπέδου δαπέδου στο έδαφος "θα παίζει" ανεξάρτητα από το θεμέλιο, δεν θα εμφανιστούν ρωγμές στη δομή, αφού χωρίς άγχος. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Υπάρχει όμως και ένα αρνητικό - η κατασκευή "ζει τη δική της ζωή", ξεχωριστή από όλες τις άλλες δομές.

Όταν τοποθετείτε μια άκαμπτη δομή, το συγκρότημα θεμελίωσης / στίλβωσης λειτουργεί ως μία μονάδα. Η στρώση δεν θα συρρικνωθεί, επειδή βρίσκεται στο ίδρυμα. Αλλά αν το έδαφος δεν συμπαθεί αρκετά καλά, μετά από λίγο μπορεί να υποχωρήσει, και το δάπεδο θα "κολλάει" στον αέρα. Υπό βαρέα φορτία, εάν υπάρχουν τοίχοι, χωρίσματα, υποστηρικτικά στοιχεία πάνω στην επίστρωση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της βάσης, ρωγμές και απώλεια της φέρουσας ικανότητας ολόκληρης της δομής δαπέδου κατά μήκος του εδάφους.

Πώς να φτιάξετε ένα πάτωμα στο έδαφος

Και οι δύο εκδοχές του στρώματος έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ποια ποιότητα θα είναι τα δάπεδα από σκυρόδεμα στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συμπύκνωσης του όγκου του εδάφους και πόσο καλά θα αποδειχθεί ο σχεδιασμός.

Mihail1974:

- Όταν ρίχνετε μια πλωτή γραβάτα, ο κόμπος του "τοίχου θεμελίωσης" πρέπει πραγματικά να αποσυνδεθεί, διαφορετικά η δομή στο πλαίσιο της κορδέλας μπορεί να τσαλακωθεί. Δηλαδή το πάτωμα μέσα στο πλαίσιο της κορδέλας πρέπει να μετακινείται σχετικά ελεύθερα, διαφορετικά χάνεται ολόκληρη η έννοια της πλωτής γραβάτας.

Ένα κοινό λάθος είναι να συνδέσετε όλους τους κόμβους όσο πιο στενά γίνεται. Ως αποτέλεσμα, στις δομές υπάρχουν αυξημένα φορτία. Στην περίπτωση μιας επιπλέουσας επίστρωσης, τα στοιχεία "πάτωμα" και "θεμέλιο" λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Δάπεδο στο έδαφος: η συσκευή. Βασικές αρχές

Ένας σημαντικός κανόνας: μια καλά προετοιμασμένη βάση είναι το κλειδί για τη μεγάλη διάρκεια ζωής ολόκληρης της δομής. Η βάση γεμίσματος (η καλύτερη συμπλήρωση του εδάφους στο έδαφος είναι άμμος) πρέπει να χυθεί με νερό και να γεμιστεί προσεκτικά σε στρώματα των 10-15 cm. Για να στερεωθεί σωστά η βάση, χρησιμοποιείται γεμάτο θρυμματισμένο λίθο (χαλίκι πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το πάτωμα).

Λόγω της επικάλυψης των ερειπίων, όταν εισχωρεί ένας παραβιάζων, σημειώνεται τοπικός αντίκτυπος, με αποτέλεσμα τη βαθιά εδραίωση των στρωμάτων εδάφους που βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα. Στη σωστή μέθοδο συμπύκνωσης της άμμου πρέπει να δοθεί προσοχή.

kam711:

- Σε όλες τις οδηγίες για δονητικές πλάκες γράφεται ότι ο δίσκος πλάκα άμμο σε ένα βάθος 20-30 cm, αλλά πόσο καλά αυτό το στρώμα είναι συμπιεσμένο, αμφιβάλλω ότι είναι αρκετό. Επομένως, πιστεύω ότι για την αντασφάλιση είναι καλύτερο να σφραγίζουμε την άμμο σε στρώματα περίπου 10 εκ. Φαίνεται έτσι:

 • Διαδώστε στρώμα άμμου 10-15 cm.
 • Περνάμε μέσα από την άμμο με ξηρή πλάκα.
 • Διεισδύουμε στην άμμο με νερό από μάνικα. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό όχι με ένα ρεύμα νερού, έτσι ώστε να μην σπάσει το στρώμα, αλλά μέσω του ψεκασμού ακροφυσίων.
 • Περάσαμε την υγρανθείσα άμμο με δονούμενη πλάκα 2 φορές με αλλαγή στον προσανατολισμό της κίνησης.
 • Πετάμε ξανά την άμμο με νερό.
 • Περάσαμε την υγρανθείσα άμμο με ένα δονητικό πιάτο άλλα 2-3 φορές με την αλλαγή προσανατολισμού της κίνησης.

Ποια στεγανοποίηση τοποθετείται στο πάτωμα στο έδαφος

Μετά από προσεκτική προετοιμασία της βάσης, προχωράμε στην εγκατάσταση φράγματος υδρατμών, η οποία θα προστατεύει τη δομή του δαπέδου από την υγρασία. Συχνά ρωτάται αν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν βάσεις πριν από την τοποθέτηση αυτού του στρώματος. Εξάλλου, η συγκόλληση ή η κολλημένη στεγάνωση, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη, πρέπει να τοποθετηθούν σε μια επίπεδη, άκαμπτη βάση.

Σχόλιο του συμμετέχοντα στην πύλη μας με το ψευδώνυμο al185:

- Κάντε τη βάση για την τοποθέτηση ενός στρώματος στεγανοποίησης είναι απαραίτητη όταν η πίεση των υπόγειων υδάτων. Αυτό ισχύει για τα υπόγεια. Μια απλή έκδοση των πατωμάτων στο έδαφος δεν απαιτεί τίποτα άλλο από ένα απλό πλαστικό φιλμ.

Μια μεμβράνη των 150 μικρών τοποθετείται στο προετοιμασμένο υπόστρωμα με επικάλυψη 15-20 cm με την υποχρεωτική κόλληση των ραφών. Για ασφαλιστική ταινία μπορεί να τοποθετηθεί σε 2 στρώματα.

Ως θερμαντήρας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφρό πολυστερίνης PSB-25 (αφρό) ή αφρό πολυστερίνης εξώθησης. Συνιστάται να τοποθετείτε ένα στρώμα μόνωσης με ελάχιστο πάχος 100 mm.

Το επόμενο στάδιο: στην κορυφή της μόνωσης, χύνεται ένας σύνδεσμος πάχους 50 mm. Η ενίσχυση της επίστρωσης γίνεται με μεταλλικό πλέγμα με πλέγμα 100x100 και διάμετρο ράβδου 3-4 mm.

Είναι επίσης απαραίτητο να θερμανθεί σωστά η θεμελίωση, η τυφλή περιοχή και να εκτραπεί το νερό από τη βάση.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα αυτού του σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

 • δυνατότητα της συσκευής στην πλειονότητα των τύπων εδάφους.
 • γιατί το θεμέλιο είναι καλά μονωμένο, αντέχει στις δυνάμεις του παγετού,
 • μικρότερη, σε σύγκριση με τη συνήθη θεμελίωση πλάκας, την κατανάλωση σκυροδέματος.
 • τη συσκευή σύμφωνα με την αρχή της "φτιαγμένης και ξεχασμένης"
 • δεν απαιτεί επιπρόσθετη εξομάλυνση των τεχνικών επικοινωνιών.
 • την ίδια στιγμή, το χυμένο δάπεδο είναι ένα τραχύ δάπεδο του πρώτου ορόφου του δωματίου, προετοιμασμένοι για την τοποθέτηση πλακιδίων, παρκέ και άλλες επενδύσεις δαπέδου?
 • Απλά δάπεδα στο έδαφος εξαλείφουν την ανάγκη αερισμού του υπόγειου χώρου.

Μεταξύ των κύριων μειονεκτημάτων είναι:

 • κατά τη διάρκεια της κατασκευής μιας υψηλής βάσης θα πρέπει να γεμίσετε τα ιγμόρεια της θεμελίωσης λωρίδας με μια μεγάλη ποσότητα εδάφους, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους εργασίας και των εκτιμήσεων για την κατασκευή.

κοτόπουλο-Α:

- Έχω λειτουργήσει τα δάπεδα στο έδαφος για 7 χρόνια, και δεν θα τους εμπορία για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Χάρη σε αυτά, στο σπίτι, η θετική θερμοκρασία διατηρείται όλο το χειμώνα. Είναι σημαντικό μόνο να θερμάνετε τη βάση και την περιοχή τυφλών.

Στο FORUMHOUSE θα μάθετε πώς να κάνετε σωστά το πάτωμα στο έδαφος, μπορείτε να διαβάσετε τις αναθεωρήσεις των ιδιοκτητών αυτού του σχεδίου. Δεν μπορείτε να υπολογίσετε πόση άμμο χρειάζεται για το πάτωμα πάνω από το έδαφος και αν τα υψηλά υπόγεια ύδατα επιτρέπουν το πάτωμα πάνω από το έδαφος - οι πλήρεις ερωτήσεις μας θα σας βοηθήσουν. Γνωρίστε την αναφορά φωτογραφιών σχετικά με την κατασκευή του πλαισίου σκελετού στη φινλανδική τεχνολογία. Και στην ιστορία μας βίντεο αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις της συσκευής ρηχή λωρίδα ταινία.

Σκυρόδεμα στο έδαφος: οδηγίες βήμα προς βήμα

Ο απλούστερος και πιο οικονομικός τρόπος για να εκτελέσετε μια ακατέργαστη επίστρωση για χώρους για οποιονδήποτε σκοπό είναι η τοποθέτηση του τσιμεντένιου δαπέδου πάνω από το έδαφος. Παρόλο που η διαδικασία δεν απαιτεί ειδικές δεξιότητες, η ποιότητα του τελικού φύλου εξαρτάται άμεσα από την τήρηση ορισμένων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διευθέτηση του. Σχετικά με το πώς να φτιάξετε ένα συγκεκριμένο πάτωμα στο έδαφος και πώς να χύσετε ένα συγκεκριμένο πάτωμα στο έδαφος, εξετάστε παρακάτω.

Περιεχόμενα:

Χαρακτηριστικά και συστατικά του εδάφους του τσιμέντου στο έδαφος

Κατά την τοποθέτηση οποιουδήποτε δαπέδου στο έδαφος, το κυριότερο είναι να εξασφαλιστεί η υψηλής ποιότητας θερμομόνωση του. Λόγω της εγκατάστασής του, στο τέλος είναι δυνατή η απόκτηση ενός πολυστρωματικού δαπέδου, που ονομάζεται πίτα.

Η κατασκευή δαπέδων στο έδαφος εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τα χαρακτηριστικά του. Η πρώτη και πιο σημαντική απαίτηση για το έδαφος είναι το επίπεδο στο οποίο τοποθετούνται τα υπόγεια ύδατα, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 500-600 cm από την επιφάνεια. Έτσι, θα είναι δυνατό να αποφευχθούν οι κινήσεις και η άνοδος του εδάφους, που θα αντικατοπτρίζεται στο πάτωμα. Επιπλέον, το έδαφος δεν πρέπει να είναι χαλαρό.

Για την καλύτερη απόδοση όλων των εργασιών, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση της θερμομόνωσης, οι οποίες έχουν ως εξής:

 • πρόληψη της απώλειας θερμότητας.
 • προστασία από τη διείσδυση των υπόγειων υδάτων ·
 • Παροχή ηχομόνωσης.
 • πρόληψη της παραγωγής ατμού ·
 • παρέχοντας ένα άνετο και υγιές εσωτερικό κλίμα.

Ένα ζεστό δάπεδο από σκυρόδεμα στο έδαφος περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα και στάδια εργασίας:

1. Καθαρισμός του εδάφους από το ανώτερο στρώμα. Επιπλέον, η επιφάνεια είναι προσεκτικά επίπεδη.

2. Στη συνέχεια, η άμμος χύνεται στο πάτωμα, το οποίο συμπιέζεται με ειδικό εργαλείο και νερό.

3. Στη συνέχεια τοποθετείται στην άμμο ένα μαξιλάρι από χαλίκι ή ερείπια. Είναι αυτή η περιοχή που εμποδίζει την άνοδο των υπόγειων υδάτων, επιπροσθέτως, επιπροσθέτως οριοθετεί την επιφάνεια. Το πάχος του στρώματος πλήρωσης είναι περίπου οκτώ εκατοστά.

4. Το επόμενο στρώμα είναι η χρήση οπλισμένου χάλυβα. Είναι ένας εξαιρετικός σταθεροποιητής της βάσης σκυροδέματος. Επιπλέον, είναι ένας χώρος για τη στερέωση μεταλλικών σωλήνων. Το ενισχυμένο πλέγμα δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μόνο όταν χρειάζεται πρόσθετη ενίσχυση.

5. Το επόμενο στρώμα έχει πάχος μεγαλύτερο από 5 cm και είναι τραχύ δάπεδο. Για την τοποθέτησή του χρησιμοποιείται ένα διάλυμα από σκυρόδεμα. Αφού αποκτήσει δύναμη σε 2-3 εβδομάδες, το επόμενο στρώμα "κέικ" τοποθετείται στην επιφάνεια.

6. Αυτό το στρώμα αποτελείται από μια ειδική μεμβράνη ή μια μεμβράνη στεγανοποίησης που εμποδίζει τον κίνδυνο απορρόφησης της περίσσειας υγρού από τη βάση σκυροδέματος. Η μεμβράνη τοποθετείται με μια επικάλυψη, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ρωγμών που χρησιμοποιούνται ταινία κατασκευής, τα οποία είναι κολλημένα όλα τα τμήματα άκρη.

7. Το επόμενο στάδιο είναι η εγκατάσταση της μόνωσης, η οποία συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αφρώδες υλικό από αφρώδες πολυστυρένιο ή πολυστυρένιο υψηλής πυκνότητας, το οποίο έχει επίστρωση με φύλλο αλουμινίου. Εάν υπάρχει πολύ φορτίο στο πάτωμα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μόνωση με τη μορφή πλακών.

8. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το στεγανωτικό υλικό ή το υλικό στέγης. Μετά από αυτό η κατασκευή της έντονης στρώσης. Θα εγκατασταθεί πάνω του η τελική επίστρωση φινιρίσματος. Το πάχος αυτού του στρώματος είναι από 8 έως 11 εκατοστά. Αυτή η επίστρωση πρέπει να ενισχυθεί.

Σκυρόδεμα δάπεδο στο σπίτι στο έδαφος: τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ρύθμισης

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της κατασκευής του δαπέδου σκυροδέματος στο έδαφος θα πρέπει να επισημανθεί:

 • εξασφαλίζοντας αξιόπιστη προστασία της βάσης από τις επιπτώσεις της χαμηλής θερμοκρασίας · το έδαφος στο οποίο βρίσκεται το δάπεδο είναι πάντα διαφορετικό μόνο με τη θερμοκρασία πάνω από το μηδέν,
 • μια ποικιλία θερμομονωτικών υλικών για μόνωση δαπέδου σας επιτρέπει να χτίσετε μια δομή με καλούς δείκτες για να αποτρέψετε την απώλεια θερμότητας.
 • το πάτωμα που θα καταλήξει σε οποιοδήποτε υπάρχον δάπεδο?
 • η παραγωγή ειδικών υπολογισμών για το πάτωμα δεν απαιτείται, δεδομένου ότι το έδαφος καλύπτει ολόκληρο το φορτίο.
 • η τοποθέτηση ενός θερμού δαπέδου θερμαίνει τέλεια το δωμάτιο, επιπλέον, η θέρμανση τους συμβαίνει αρκετά γρήγορα, και η θερμότητα κατανέμεται ομοιόμορφα γύρω από το δωμάτιο?
 • ζεστό δάπεδο πάνω από το έδαφος έχει καλή ηχομόνωση χαρακτηριστικά?
 • Επιπλέον, δεν υπάρχουν πρακτικά καλουπώματα και υγρασία σε αυτό το δάπεδο.

Μεταξύ των μειονεκτημάτων ενός ακατέργαστου δαπέδου σκυροδέματος στο έδαφος είναι:

 • όταν χρησιμοποιείται πάτωμα πολλαπλών στρώσεων, το ύψος των δωματίων μειώνεται σημαντικά.
 • σε περίπτωση προβλημάτων, τα έργα αποξήλωσης θα απαιτήσουν πολλούς υλικούς πόρους.
 • η διευθέτηση του εδάφους στο έδαφος απαιτεί μεγάλη επένδυση υλικών, φυσικών και προσωρινών πόρων ·
 • εάν τα υπόγεια ύδατα είναι πολύ υψηλά ή το έδαφος είναι πολύ εύθρυπτο, η διάταξη ενός τέτοιου δαπέδου δεν είναι δυνατή.

Η συσκευή του τσιμεντένιο δάπεδο στο έδαφος: η επιλογή των υλικών

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου δαπέδου στο έδαφος θα χρειαστεί να οικοδομήσουμε μια πολυστρωματική δομή. Η χρήση της άμμου του ποταμού συνιστάται ως πρώτη στρώση, πέρα ​​από τα ερείπια ή την διογκωμένη πηλό.

Μετά την τοποθέτησή τους, η τοποθέτηση του σκυροδέματος, η στεγανοποίηση και η μόνωση. Στη συνέχεια, ρυθμίστε την τελική επίστρωση, η οποία είναι η βάση για την τοποθέτηση υλικών φινιρίσματος.

Η κύρια λειτουργία της άμμου και της θρυμματισμένης πέτρας είναι η προστασία των χώρων από τη διείσδυση της υγρασίας σε αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε θρυμματισμένη πέτρα, είναι απαραίτητο να τη συμπαγείτε προσεκτικά και να επεξεργαστείτε θρυμματισμένη πέτρα με πίσσα.

Με την παρουσία πολύ υγρού εδάφους, η χρήση διογκωμένης αργίλου είναι απαράδεκτη. Δεδομένου ότι απορροφά την υπερβολική υγρασία, και στη συνέχεια αλλάζει το σχήμα του. Μετά την επικάλυψη του στρώματος με μια μεμβράνη με βάση το πολυαιθυλένιο, χύνεται μια σκληρή επίστρωση σε ένα στρώμα περίπου οκτώ εκατοστών. Περαιτέρω, πάνω σε αυτό τοποθετείται η στεγανοποίηση από δύο στρώματα πολυαιθυλενίου που έχουν επικαλυφθεί. Σημειώστε ότι το πολυαιθυλένιο πρέπει να είναι πολύ σφιχτά συνδεδεμένο μεταξύ τους για να αποτρέψει την είσοδο υγρασίας στο δωμάτιο.

Τα παρακάτω υλικά συνιστώνται ως θερμομονωτικά υλικά:

 • εξωθημένο πολυστυρόλιο.
 • ορυκτό μαλλί.
 • αφρώδες γυαλί?
 • πολυστυρένιο, κλπ.

Μετά από αυτό, είναι τοποθετημένη η τελική επίστρωση, η οποία ενισχύεται χωρίς διακοπή. Για τη διασφάλιση της ομαλότητας της επίστρωσης συνιστάται η χρήση φάρων.

Σκυρόδεμα στην τεχνολογία κατασκευής εδάφους

Το πάτωμα πρέπει να ανεγερθεί μόνο αφού οι τοίχοι και η οροφή έχουν ήδη ανεγερθεί. Η διαδικασία για την κατασκευή του οδοστρώματος στο έδαφος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • διεξαγωγή εργασιών για τον καθορισμό του ύψους του δαπέδου και της σήμανσής του.
 • καθαρισμός του ανώτερου στρώματος εδάφους και συμπύκνωση της βάσης.
 • εγκατάσταση χαλικιών ή χαλικιών ·
 • υδραυλικές και θερμομονωτικές εργασίες ·
 • ενίσχυση σκυροδέματος.
 • εγκατάσταση του ξυλότυπου για την έκχυση κονιάματος.
 • άμεση συμπλήρωση.

Το δάπεδο είναι χτισμένο στο έδαφος με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την πόρτα. Κατά μήκος της περιμέτρου του κτιρίου θα πρέπει να σηματοδοτούν. Για το σκοπό αυτό τοποθετούνται σήματα στους τοίχους, σε απόσταση 100 cm από το κάτω μέρος του ανοίγματος. Όταν γίνει η σήμανση, πρέπει να το χαμηλώσετε με πλάτος ενός μέτρου. Αυτή η γραμμή θα γίνει αναφορά για την έκχυση σκυροδέματος. Για να γίνει ευκολότερη η σήμανση, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε γόμφους στα γωνιακά μέρη του δωματίου, στα οποία έλκονται τα σχοινιά.

Το επόμενο στάδιο της εργασίας περιλαμβάνει τον καθαρισμό της βάσης από το ανώτερο στρώμα του εδάφους. Πρώτα πρέπει να απαλλαγείτε από όλα τα σκουπίδια στο πάτωμα. Αφαιρέστε σταδιακά ολόκληρη την κορυφή του εδάφους. Το δάπεδο από σκυρόδεμα στο έδαφος έχει την εμφάνιση δομής, πάχους έως 35 cm. Επομένως, το χώμα που αφαιρείται από την επιφάνεια πρέπει να έχει ακριβώς αυτό το πάχος.

Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, όπως μια δονητική πλάκα, εκτελείται επιφανειακή απόσπαση. Κατά την απουσία του, αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα ξύλινο κούτσουρο, με λαβές καρφωμένες σε αυτό. Η προκύπτουσα βάση πρέπει να είναι διαφορετική ομαλότητα και πυκνότητα. Ενώ το περπάτημα σε αυτό δεν πρέπει να παραμείνει ίχνη.

Με μια χαμηλότερη θέση του εδάφους σε σχέση με την πόρτα, αφαιρείται μόνο το ανώτερο τμήμα του, η επιφάνεια συμπιέζεται καλά και στη συνέχεια γεμίζεται με άμμο.

Στη συνέχεια, η εργασία γίνεται για την εγκατάσταση χαλικιού και χαλικιού. Μετά τη συμπύκνωση του στρώματος βάσης, γίνεται πλήρωση με χαλίκι, το πάχος αυτού του στρώματος είναι περίπου 10 εκ. Συμβουλή: Μετά την πλήρωση, η επιφάνεια χύνεται με νερό και πάλι συμπιέζεται. Για να απλοποιηθεί ο έλεγχος της επιπεδότητας της επιφάνειας, είναι απαραίτητο να οδηγηθούν οι μανταλάκια στο έδαφος, σε σχέση με το επίπεδο.

Η άμμος ισοπεδώνεται μετά το στρώμα χαλικιών. Το στρώμα θα πρέπει να έχει το ίδιο πάχος, περίπου 10 εκ. Για να ελέγξετε την επιπεδότητα της επιφάνειας, χρησιμοποιήστε τους ίδιους γόμφους. Για τη διάταξη αυτού του στρώματος, συνιστάται η χρήση άμμου χαράδρας με διαφορετικές ακαθαρσίες.

Στην άμμο, στηρίζεται θρυμματισμένη πέτρα, κλάσμα 4x5 εκ. Στη συνέχεια, συμπιέζεται και η επιφάνεια ψεκάζεται με άμμο, ισοπέδωσε και συμπυκνώθηκε. Τοποθετήστε το χαλίκι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγετε την εμφάνιση των προεξέχοντων άκρων του στην επιφάνεια.

Σημειώστε ότι κάθε ένα από τα στρώματα που έχουν τοποθετηθεί στο πάτωμα πρέπει να έχει προηγουμένως ελεγχθεί για ισοπέδωση. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της εργασίας, χρησιμοποιήστε το επίπεδο του κτιρίου.

Θερμομόνωση και στεγανοποίηση του εδάφους του σκυροδέματος στο έδαφος

Για να δημιουργήσετε ένα στρώμα στεγανοποίησης αρκεί να χρησιμοποιήσετε μια μεμβράνη πολυαιθυλενίου ή μεμβράνη. Το στεγανοποιητικό υλικό πρέπει να ξετυλιχθεί γύρω από την περίμετρο του δαπέδου, να προσπαθήσει να φέρει τις ακραίες περιοχές του μερικά εκατοστά πέρα ​​από τα μηδενικά σημάδια. Τα φύλλα επικαλύπτονται και στερεώνονται στην επιφάνεια με κολλητική ταινία.

Προκειμένου να βελτιωθεί η μόνωση δαπέδου και να αποφευχθεί η κατάψυξη του εδάφους, συνιστάται η επεξεργασία του δαπέδου με ορυκτοβάμβακα.

Χαρακτηριστικά της ενίσχυσης του τσιμεντένιου δαπέδου στο έδαφος

Προκειμένου το σκυρόδεμα να αποκτήσει την απαραίτητη δύναμη, είναι απαραίτητο να τον ενισχύσει. Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα από μέταλλο ή πλαστικό, ράβδοι ενίσχυσης ή σύρμα ενίσχυσης.

Για να εγκαταστήσετε το ενισχυτικό πλαίσιο, θα πρέπει να εξοπλίσετε ειδικά στηρίγματα, των οποίων το ύψος είναι περίπου 2,5 εκ. Έτσι θα βρίσκονται ακριβώς πάνω στο τσιμεντένιο δάπεδο.

Σημειώστε ότι η χρήση πλαστικών πλεγμάτων περιλαμβάνει το τέντωμα σε προηγουμένως σφυρηλατημένους γόμφους. Όταν χρησιμοποιείτε σύρμα, για την κατασκευή ενός ενισχυτικού πλαισίου απαιτείται συγκόλληση και η ικανότητα εργασίας με αυτό.

Προκειμένου η διαδικασία χύνοντας να περάσει γρήγορα και το αποτέλεσμα να αποδειχθεί υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τους οδηγούς και να τοποθετήσετε το ξυλότυπο. Διαχωρίστε το δωμάτιο σε αρκετά ίσα τμήματα, το πλάτος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 200 εκ. Τοποθετήστε τους οδηγούς σε μορφή ξύλινων ράβδων, το ύψος των οποίων ισούται με την απόσταση από το δάπεδο έως το μηδενικό σημείο.

Για τη στερέωση των οδηγών, χρησιμοποιήστε ένα παχύ τσιμέντο, πηλό ή κονίαμα άμμου. Κάλυψη είναι εγκατεστημένο μεταξύ των οδηγών, η οποία είναι ο κατασκευαστής των χαρτών, χύνεται λύση σκυροδέματος. Ως ξυλότυπος συνιστάται η χρήση κοντραπλακέ με χαρακτηριστικά αντοχής στην υγρασία ή ξύλινες σανίδες.

Λάβετε υπόψη σας ότι οι οδηγοί και ο ξυλότυπος εμφανίζονται κάτω από το μηδέν και ευθυγραμμισμένοι σε σχέση με την οριζόντια επιφάνεια. Έτσι, θα είναι δυνατή η απόκτηση μιας βάσης που διακρίνεται από την ομαλότητα. Πριν από την εγκατάσταση των οδηγών και του ξυλότυπου, θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ένα ειδικό λάδι, το οποίο θα διευκολύνει τη διαδικασία εξαγωγής τους από το μίγμα σκυροδέματος.

Τεχνολογία χύνοντας τσιμεντένιο πάτωμα στο έδαφος

Η πλήρωση γίνεται μία φορά ή έως δύο φορές. Έτσι, αποδεικνύεται η οικοδόμηση ενός ομοιόμορφου και ισχυρού σχεδιασμού. Προκειμένου το τσιμεντένιο πάτωμα στο έδαφος με τα δικά του χέρια να εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες του για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι καλύτερο να παραγγείλετε μια ειδική λύση σκυροδέματος από το εργοστάσιο. Η αντοχή και η ποιότητά του είναι πολύ υψηλότερες από εκείνη της σύνθεσης που παρασκευάζεται στο σπίτι.

Για την αυτοπαραγωγή της λύσης θα απαιτηθεί η παρουσία μπετονιέρα, βαθμού τσιμέντου όχι μικρότερη από 400, άμμου ποταμού και πλήρωσης υπό μορφή αποκόμματος.

Προκειμένου να παρασκευαστεί μια λύση από σκυρόδεμα, ένα μέρος του τσιμέντου, δύο τμήματα της άμμου και τέσσερα μέρη του υλικού πλήρωσης θα πρέπει να αναμειχθούν, ταυτόχρονα, με βάση τον συνολικό αριθμό των συστατικών, το ήμισυ του νερού είναι απαραίτητο.

Όλα τα συστατικά αναμειγνύονται στο μίξερ, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστατικά αναμειγνύονται ποιοτικά μαζί. Αρχίστε να γεμίζετε το πάτωμα με ένα χώρο που είναι απέναντι από την είσοδο του δωματίου. Συμπληρώστε τρεις, τέσσερις κάρτες μία φορά και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα φτυάρι για να ρυθμίσετε τη σύνθεση σε ολόκληρη την επιφάνεια.

Για να εξασφαλιστεί η καλή πρόσφυση του σκυροδέματος στην επιφάνεια, συνιστάται η χρήση χειροκίνητου δονητή για σκυρόδεμα.

Αφού γεμίσει η πλειοψηφία των καρτών, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια τραχιά ισοπέδωση της επιφάνειας. Για τους σκοπούς αυτούς, θα είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας κανόνας πλάτους δύο μέτρων, ο οποίος τραβιέται κατά μήκος του εδάφους με ομαλές κινήσεις. Αυτός ο κανόνας θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από το υπερβολικό σκυρόδεμα, το οποίο πέφτει στις κενές κάρτες. Μετά την ισοπέδωση, αφαιρέστε το ξυλότυπο και γεμίστε τις υπόλοιπες περιοχές με τη λύση.

Μετά την ισοπέδωση ολόκληρου του δαπέδου, καλύψτε το πάτωμα με μεμβράνη πολυαιθυλενίου και αφήστε το για ένα μήνα. Λάβετε υπόψη ότι μετά από αρκετές ημέρες, η επιφάνεια διαβρέχεται συνεχώς με νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η αποξήρανση του σκυροδέματος, ο σχηματισμός ρωγμών και η χαλάρωση της βάσης.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την επεξεργασία του δαπέδου με τη χρήση αυτοεπιπεδούμενων μιγμάτων, τα οποία εξοπλίζουν την επίστρωση. Αυτό το μείγμα θα σας βοηθήσει να κάνετε την βάση τέλεια λεία και να εξαλείψετε μικρές επιφανειακές ανωμαλίες.

Η εργασία ξεκινά επίσης με τη γωνία που είναι απέναντι από την πόρτα, συνιστάται η χρήση ενός φτυάρι για την εφαρμογή της λύσης και ο κανόνας χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της βάσης.

Το φύλο εγκαθίσταται για 72 ώρες. Στη συνέχεια, το δάπεδο είναι έτοιμο για την εγκατάσταση υλικών φινιρίσματος για εξωτερική χρήση. Είναι αυτός ο τύπος πατωμάτων σκυροδέματος στο έδαφος σε μια ιδιωτική κατοικία θα προσφέρει μια σταθερή και ανθεκτική βάση.

Κόμβοι στα δάπεδα στο έδαφος. Βυθίστε στο θεμέλιο. GK και επιχρίσματα

Χαιρετισμούς σε εσάς, τους αναγνώστες μου και τους θεατές του blog του κτιρίου "Way Home". Αυτό το θέμα έχει ήδη συζητηθεί πολύ συχνά στο Blog μου, το οποίο είναι λίγο ενοχλητικό για μένα να επιστρέψω σε αυτό. Φαίνεται ότι όλα έχουν ήδη εξηγηθεί, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με αυτό το θέμα.

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι πολύ απλή - τα δάπεδα στο έδαφος δεν αποτελούν δομή στήριξης. Δηλαδή, δεν είναι ένα θεμέλιο · αυτές οι δομές δεν προορίζονται να κρατήσουν μεγάλα φορτία.

Στη συνέχεια, θα σας πω περισσότερα. Θα δείξω ποιες επιλογές μπορούν να υποστηρίξουν τις σκάλες. Πιθανές λύσεις των κόμβων στα "δάπεδα στο έδαφος", στην περίπτωση που η τελική επίστρωση έρχεται στα θεμέλια. Θα πω επίσης για τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης των χωρισμάτων γυψοσανίδας. Τι να κάνετε με μια ραφή παραμόρφωσης γύρω από την περίμετρο;

1:50 Κλίνουμε μια συγκεκριμένη σκάλα στο ισόγειο
4:28 Ποιες είναι οι επιλογές για την υποστήριξη των σκαλοπατιών;
5:57 Πώς λύνουν οι κόμβοι στα "δάπεδα στο έδαφος" όταν έρθει μια θεμελιωτική επίστρωση πάνω στο θεμέλιο;
13:08 Διαθέτει χωρίσματα γυψοσανίδας εγκατάστασης

Σκυρόδεμα (τσιμεντοκονίαμα) - συσκευή από Α έως Ζ

Προκειμένου το πάτωμα να εξυπηρετεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να σας ευχαριστήσει με την άψογη εμφάνιση του, πρέπει να φροντίσετε για μια σταθερή και αξιόπιστη βάση - τη βάση του σκυροδέματος (δάπεδο). Το σκυρόδεμα έχει καθιερωθεί εδώ και πολύ καιρό ως ένα σχετικά φθηνό, βολικό και ανθεκτικό οικοδομικό υλικό. Το σωστά τοποθετημένο δάπεδο από σκυρόδεμα είναι μια επίπεδη, ξηρή και ανθεκτική επιφάνεια ικανή να αντέξει σημαντικά φορτία. Αυτή η βάση είναι κατάλληλη για σχεδόν κάθε επακόλουθη διακόσμηση.

Το δάπεδο από σκυρόδεμα είναι η πιο κοινή έκδοση του μαύρου δαπέδου. Χάρη σε ορισμένες από τις ιδιότητες που περιγράφονται παραπάνω, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε χώρους διαφόρων χρήσεων, από βιομηχανικές αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής μέχρι ιδιωτικές κατοικίες.

Ωστόσο, η τεχνολογία της συσκευής δεν ανέχεται την αμέλεια - η κακή προετοιμασία, οι εσφαλμένοι υπολογισμοί, η έλλειψη εμπειρίας ή τα εργαλεία οδηγούν στην ανάγκη για μετέπειτα αποσυναρμολόγηση, δημιουργώντας έτσι τεράστιο κόστος για τον πελάτη. Ας δούμε τη διαδικασία της τακτοποίησης συγκεκριμένου δαπέδου.

Περιεχόμενο

Προετοιμασία της βάσης

Πριν από τη μονολιθική φάση είναι απαραίτητο να εκτελεστούν ορισμένα προπαρασκευαστικά έργα, στα οποία η ποιότητα και η ανθεκτικότητα του μελλοντικού σκυροδέματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό. Εάν η εργασία πραγματοποιείται σε ένα κτίριο διαμερισμάτων - αποσυναρμολογούμε τον τελικό πάτωμα, η περαιτέρω δράση θα εξαρτηθεί από την ποιότητα του ιδρύματος. Εάν υπάρχει μια παλιά επίστρωση, δεν είναι πάντα απαραίτητο να αποσυναρμολογηθεί, συχνά πραγματοποιώντας τοπική επιδιόρθωση λακκων και ρωγμών.

Προετοιμασία της βάσης - αποσυναρμολόγηση μιας παλιάς κάλυψης.

Το πάχος του φρέσκου στρώματος μπορεί να μειωθεί σε ένα λειτουργικό ελάχιστο (περίπου 4 cm) λόγω της υπάρχουσας "υποστήριξης" με τη μορφή παλαιού στρώματος, που διαβάζεται σε αυτό αργότερα. Εάν συμβαίνει σε ιδιωτικό σπίτι ή εξοχικό σπίτι - όλα είναι κάπως πιο περίπλοκα. Σε αυτά τα δωμάτια, το πάτωμα του ισογείου, κατά κανόνα, στηρίζεται στο έδαφος. Ομοίως, αποσυναρμολογούμε όλα τα στρώματα της επικάλυψης και προχωρούμε στο ίδιο το παρασκεύασμα.

Είναι απαραίτητο να αντληθεί το επίπεδο του μελλοντικού φύλου, για αυτό:

 1. Αμέσως θα πρέπει να σημειωθεί - η καλύτερη συσκευή για αυτό είναι το επίπεδο λέιζερ, ωστόσο, μπορείτε να περάσετε με την υδρολογική στάθμη (το κόστος της οποίας είναι πολύ χαμηλότερο)?
 2. Από το επίπεδο του ορίου της ομάδας εισόδου, μετράμε περίπου 1-1,5 μ. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε αυτό το σήμα σε όλους τους τοίχους του δωματίου.
 3. Σε κάθε παραγγελία, αφαιρεί από κάθε σημείο στον τοίχο το ύψος που επιλέγεται στην ενότητα 2 - παίρνουμε μηδενικά σημάδια για το επίπεδο του δαπέδου κατά μήκος της περιμέτρου.
 4. Από τα μηδενικά σημάδια αφαιρούμε περίπου 25-35 εκ. Εδάφους.
 5. Μετά τη δειγματοληψία, η επιφάνεια ισοπεδώνεται στον ορίζοντα και συμπιέζεται (το καλύτερο εργαλείο για αυτό είναι το δονητικό πιάτο, για την έλλειψη του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βαρύ κορμό). Ο στόχος είναι να συμπαγεί το έδαφος σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από την επιφάνεια.
 6. Παράγουμε χαλίκι (στρώμα

15 cm) και εκ νέου συμπύκνωση (Τμήμα 5).

 • Η τακτική άμμος κτιρίου χύνεται πάνω στο χαλίκι (στρώμα

  8 cm), το οποίο επίσης ισοπεδώνεται και συμπιέζεται.

 • Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακολουθούμε μόνιμα τη συμμόρφωση με τα ύψη σε σχέση με τα μηδενικά σημεία που προκύπτουν σε κάθε στάδιο - από τη δειγματοληψία του εδάφους σε "μαξιλάρια" απόρριψης. Σε περίπτωση που το έργο αναλαμβάνει κρυφές επικοινωνίες - τοποθετούνται στο "μαξιλάρι".

  Στεγανοποίηση της βάσης μπροστά από ένα δάπεδο από σκυρόδεμα

  Αν δουλεύουμε με το έδαφος ως βάση - απαιτείται στεγάνωση. Αποτρέπει την πρόωρη απομάκρυνση του υγρού που περιέχεται στο υγρό σκυρόδεμα στο έδαφος. Στην περίπτωση της ταχείας απόσυρσης της υγρασίας, διαταράσσεται η διαδικασία ενυδάτωσης του σκυροδέματος, η οποία στο μέλλον θα επηρεάσει αναγκαστικά τη δύναμη και την ευθραυστότητα της πλάκας, είναι επίσης πιθανές οι ρωγμές εξαιτίας της ανομοιόμορφης συρρίκνωσης.

  Όταν η βάση είναι μια αεροστεγή πλάκα (για παράδειγμα, μια πλάκα δαπέδου των κτιρίων), η στεγάνωση είναι εγκατεστημένη με προαιρετική σειρά, ενώ στην περίπτωση της παρουσίας της αποκτάται η λεγόμενη "πλωτή" επίστρωση. Εάν αποφασίσετε να αρνηθείτε τη μόνωση, προσέξτε τα τοπικά ανοίγματα για να αποφύγετε τη διαρροή του μίγματος. Οι οπές μπορούν να σφραγιστούν με αφρό ή σφραγιστικό.

  Στεγανοποίηση με πλαστικό περιτύλιγμα κάτω από το πάτωμα του σκυροδέματος

  Για την αδιαβροχοποίηση χρησιμοποιείται συνήθως ένα απλό φιλμ πολυαιθυλενίου, πάχους 150 μικρών (GOST), ή άλλου τύπου υλικά ρολού. Η ταινία καλύπτει ολόκληρο το χώρο εργασίας, είναι απαραίτητο να γίνει επικάλυψη των αρθρώσεων

  15 εκ., Καθώς οι αρθρώσεις είναι κολλημένες. Σε σημεία διασταύρωσης στους τοίχους, το άκρο του φιλμ φτάνει στο σημείο μηδέν, είναι επίσης στερεωμένο με κολλητική ταινία σε κατακόρυφη θέση.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το έργο απαιτεί θερμομόνωση της επικάλυψης, ειδικά εάν πρόκειται για ιδιωτική κατοικία και το έδαφος χρησιμεύει ως βάση. Υπάρχουν πολλά σύγχρονα μονωτικά υλικά, όπως αφρός πολυστερίνης, πλαστικό αφρού ή διογκωμένος πηλός. Η θερμομόνωση τοποθετείται στην προετοιμασμένη βάση (βλέπε την προηγούμενη παράγραφο) κάτω από την ταινία.

  Η κατάλληλη ενίσχυση - μια υπόσχεση ανθεκτικότητας του τσιμεντένιου δαπέδου

  Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι αναγκαία η ενίσχυση σε πλάκες από σκυρόδεμα. Η ενίσχυση παράγει δύο κύριες λειτουργίες: αύξηση του συντελεστή ελαστικότητας (αντοχή στην κάμψη), καθώς και συγκράτηση της πλάκας στο διάκενο (ρωγμές). Υπάρχουν πολλές λειτουργίες - αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα για το άρθρο και δεν σχετίζεται άμεσα με το τμήμα των δαπέδων από σκυρόδεμα.

  Ενίσχυση οπλισμού διπλού ιμάντα Πλαίσιο σκυροδέματος πλάκας 10 mm σε υψηλές καρέκλες.

  Η επιλογή του τύπου και ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται με βάση τις απαιτήσεις για το μελλοντικό όροφο. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια ασθενή βάση (χαλαρό έδαφος) - μια διπλή ζώνη οπλισμού χρησιμοποιείται για να δώσει ελαστικότητα. Οι ράβδοι του κυματοειδούς ενισχυτή A500 είναι τοποθετημένες με καθορισμένα κελιά (συνήθως 150x150 mm) σε δύο "ζώνες", η απόσταση μεταξύ των επιπέδων

  10 cm. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε ένα πάχος πλάκας

  20 cm, υπό την προϋπόθεση της χρήσης σκυροδέματος Β25, η αντοχή στα κατανεμημένα φορτία θα είναι περίπου 6 τόνοι / m2.

  Αυτοί οι υπολογισμοί γίνονται κατά προσέγγιση, για διευκρίνιση απαιτούνται πάντα τεχνικές έρευνες. Η αντοχή της πλάκας θα επηρεαστεί από τον τύπο της βάσης, τη διάμετρο και το μέγεθος της κυψελίδας οπλισμού, τη μάρκα του σκυροδέματος και το υλικό πλήρωσης (χαλίκι ή θρυμματισμένη πέτρα).

  Σε περίπτωση που η βάση είναι αρκετά ισχυρή (διαθέσιμη πλάκα από σκυρόδεμα) - χρησιμοποιείται πλέγμα. Το κυματοειδές συρματόπλεγμα BP (με μέση διάμετρο 6 mm) εκτελεί τη λειτουργία της συγκράτησης σε ένα κενό - έτσι ώστε η επίστρωση να μην "χωρίζει" και να μην σχηματίζει κενά (ρωγμές) στην πλάκα.

  Μάσκα οπλισμού BP-1 με διάμετρο 5 mm. Εφαρμόζεται σε ισχυρή βάση - μια πλάκα επικάλυψης του κτιρίου.

  Για την σωστή λειτουργία του πλέγματος, πρέπει να εγκατασταθεί σε κάποια απόσταση από τη βάση, γι 'αυτό χρησιμοποιούνται το λεγόμενο "καρέκλες", το μέσο ύψος του οποίου

  6 cm Το πλέγμα οιασδήποτε διαμέτρου δεν αυξάνει τον συντελεστή ελαστικότητας της πλάκας.

  Εγκατάσταση ξυλοτύπων και φάρων

  Αν η χύτευση πραγματοποιείται σε ανοικτούς χώρους ή σε μεγάλους χώρους, η συσκευή ξυλότυπου είναι απαραίτητη. Ακόμα και στο στάδιο της εγκατάστασης του κλωβού ενίσχυσης, η περιοχή χωρίζεται σε χάρτες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για χύτευση. Το μέγεθος ενός χάρτη που εκτελείται κάθε φορά καθορίζεται από την πιθανή παραγωγή μιας ταξιαρχίας, κατά μέσο όρο 600 m2 ανά βάρδια.

  Για το ξυλότυπο χρησιμοποιώ ελαφρά και ανθεκτικά υλικά με χαμηλή πρόσφυση στη σύνθεση του σκυροδέματος, μια εξαιρετική λύση είναι το γυαλιστερό (κορνίζα) κόντρα πλακέ. Μετά από τα μονολιθικά έργα, το κόντρα πλακέ εύκολα αποσυναρμολογείται, αφήνοντας ομοιόμορφα τα άκρα της πλάκας. Λόγω της χαμηλής πρόσφυσης στο σκυρόδεμα - το υλικό δεν χάνει τις ιδιότητές του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

  Φάρες σε ρυθμιζόμενους βραχίονες για τη συσκευή ενός ζεύκτη (για το σπίτι ή το διαμέρισμα).

  Φάροι για τη συσκευή των βιομηχανικών δαπέδων - στερεώνονται σταθερά με συγκόλληση στις βάσεις στήριξης.

  Για να αποκτήσετε την επιφάνεια στα συγκεκριμένα μηδενικά σημεία (στον ορίζοντα) είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε φάρους. Οι φάρες είναι επίπεδη χαλύβδινα προφίλ με χαμηλές παραμορφώσεις. Οι φανοί είναι τοποθετημένοι σε βραχίονες (ή "κολλημένοι" με το μείγμα γύψου) σε ένα δεδομένο επίπεδο δαπέδου. Μετά τη χύτευση και την ισοπέδωση, οι φάροι μπορούν να παραμείνουν στο πάτωμα ή να αποσυναρμολογηθούν (ανάλογα με τον τύπο του δαπέδου, για παράδειγμα, κατά την κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων, οι φανοί πάντα αφαιρούνται).

  Αναμειγνύετε την προετοιμασία, τη χύση και την ισοπέδωση

  Τα μίγματα για την έκχυση δαπέδων με βάση το τσιμέντο είναι διαφορετικά. Σε περίπτωση που διεξάγονται εργασίες σχετικά με την τοποθέτηση ενός στρώματος σε μεγάλη επιφάνεια ή για βιομηχανικούς σκοπούς, είναι σίγουρα απαραίτητο να παραγγείλετε το τελικό μείγμα στον πλησιέστερο κόμβο σκυροδέματος.

  Σύνθεση κλασικού σκυροδέματος:

  • Τσιμέντο.
  • Άμμος (ποτάμι, χωρίς πηλό και ακαθαρσίες).
  • Συμπληρωματικό (χαλίκι);
  • Διάφορα χημικά πρόσθετα - PMB, πλαστικοποιητής (προαιρετικά).

  Αν κάνουμε το πάτωμα σε ένα διαμέρισμα ή ένα ιδιωτικό σπίτι - μπορούμε να περιορίσουμε τον εαυτό μας σε αυτομεμιγμένο τσιμέντο με άμμο, βέβαια, η δύναμη μιας τέτοιας σύνθεσης δεν μπορεί να συγκριθεί με πραγματικό σκυρόδεμα, αλλά είναι αρκετή στην καθημερινή χρήση. Για την ανάμιξη, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσετε ένα μπετονιέρα για κατασκευές (βλ. Κόστος - 7.τ.μ., ωστόσο μπορεί να ενοικιαστεί).

  Το νερό, η άμμος και η θρυμματισμένη πέτρα (προαιρετικά για σκυρόδεμα οικιακής χρήσης) πρέπει να προστεθούν στο τσιμέντο (βαθμός όχι μικρότερος από το M400) στις ακόλουθες αναλογίες:

  Εάν, στην περίπτωση των βιομηχανικών δαπέδων, η κατανομή της περιοχής γίνεται από το σκυρόδεμα που αντλεί το μείγμα σε διαφορετικά σημεία, στη συνέχεια ισοπέδωσε με τις δονητικές ράγες και τελικά - κατά κανόνα. Όταν κατασκευάζετε μια στρώση από μόνος σας, είναι αρκετά δυνατό να το κάνετε με ένα φτυάρι και έναν κανόνα. Το τελικό μείγμα είναι ομοιόμορφα "τυλιγμένο" σε σωρούς σε όλη την περιοχή και ισοπεδώνεται από τον κανόνα.

  Η κατανομή του μείγματος για την επιφάνεια δαπέδου του σκυροδέματος. Τροφοδοτήστε με αντλία σκυροδέματος

  Διαδώστε το μείγμα από το μακρινό σημείο στην έξοδο. Μετά από αυτό, η επιφάνεια καλύπτεται με πλαστικό περιτύλιγμα μέχρι να σκληρυνθεί πλήρως. Η μεμβράνη εκτελεί τη λειτουργία της συγκράτησης της υγρασίας. Με την πρόωρη απομάκρυνση της υγρασίας από το σκυρόδεμα, η διαδικασία ενυδάτωσης διαταράσσεται, η αντοχή της σύνθεσης χαθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν ρωγμές και καταστροφή της επίστρωσης.

  Οι τεχνολογίες κατασκευών δεν στέκονται ακόμα, τώρα παρουσιάζονται στην αγορά ειδικές πολυμερείς συνθέσεις με τη μορφή βερνικιών - στεγανωτικών. Το στεγανωτικό εφαρμόζεται σε υγρή μορφή πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, όταν στεγνώσει σχηματίζει μια μεμβράνη, σφραγίζοντας αξιόπιστα τους πόρους κατά τη διάρκεια της ξήρανσης της πλάκας. Μετά από 3 εβδομάδες, διαγράφεται πλήρως.

  Συσκευή τελικής επεξεργασίας.

  Μετά από πλήρη σκλήρυνση της επίστρωσης (28 ημέρες σε θερμοκρασία + 10 μοίρες), μπορείτε να προχωρήσετε στη συσκευή της τελικής στρώσης του δαπέδου, συχνά χρησιμοποιούνται διαμερίσματα και ιδιωτικά σπίτια - κεραμικά πλακάκια, αποβάθρα παρκέ, έλασμα ή λινέλαιο. Για βιομηχανικούς χώρους εφαρμόστε αυτοεπιπεδούμενα πολυμερή δάπεδα ή το ίδιο το συγκεκριμένο δάπεδο από σκυρόδεμα είναι το τελικό στρώμα (με ενισχυτικά κορυφαία στρώματα με τη μορφή επικάλυψης ή αποσκλήρυνσης).